Profil

Pembinaan Bumijaya merupakan satu syarikat 100% bumiputera yang bertapak di Pulau Pinang.